HOME

icon1

โปรโมชั่น

คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณและคนที่คุณรัก

icon2

นัดหมายแพทย์

จองนัดหมายผ่านทางออนไลน์

icon5

บริการลีมูซีน

รับ-ส่งถึงที่บ้าน

เซลล์ต้นกำเนิด คืออะไร
Mirastemcells stem cell

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือ เซลล์ต้นกำเนิด เป็นเซลล์อ่อนที่พร้อมจะเจริญเติบโต แบ่งตัวเองได้อย่างไม่จำกัด เพื่อเข้าไปทดแทนที่เซลล์อื่นๆในร่างกายที่เสื่อมสภาพลง ทำให้ร่างกายมีการฟื้นฟูได้ดียิ่งขึ้น

โดยปกติ เซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายของมนุษย์จะทำหน้าที่จำเพาะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเซลล์เหล่านี้เมื่อตายไปแล้วจะไม่มีเซลล์ใหม่มาทดแทน เช่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ หรือเซลล์สมอง

ในขณะเดียวกันร่างกายของคนเราก็ยังมีเซลล์อีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถเติบโตได้อีก โดยสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดพวกนี้สามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้

Mirastemcells bbb

สเต็มเซลล์ หรือเซลล์ต้นกำเนิด มีคุณสมบัติเด่นที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกสนใจกันมาก เนื่องจากเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง แต่สามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้ และสเต็มเซลล์เป็นเซลล์ที่มีความสามารถแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า

S__77488349
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell)

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) ซึ่งในอดีตเรียกว่าการปลูกถ่ายไขกระดูก เป็นวิธีหนึ่งในการรักษาโรคเลือดบางประเภท อาทิ โรคไขกระดูกฝ่อ ไขกระดูกทำงานผิดปกติ และมะเร็งระบบเลือดต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูกระบวนการสร้างเม็ดเลือดในร่างกายส่งผลให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมตัวเองให้ดีขึ้น

Mirastemcells a stemcell
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) มีกี่ประเภท

– การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดโดยใช้เซลล์ของตนเอง (autologous stem cell transplantation)
– การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดโดยใช้เซลล์ของผู้บริจาค (allogenic stem cell transplantation) ซึ่งผู้บริจาคจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 • ผู้บริจาคเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน ที่มีลักษณะพันธุกรรมจากการตรวจ (human leukocyte antigen: HLA) เข้ากันได้ 100% (match-related donor)
 • ผู้บริจาคที่มี HLA ไม่ตรงกับผู้รับ 100% (mismatch donor)
 • ผู้บริจาคที่ไม่ใช่พี่น้องของผู้รับ แต่มี HLA ที่เข้ากันได้ 100% (match-unrelated donor)
 • ผู้บริจาคมี HLA ที่เข้ากันได้กับผู้รับเพียงครึ่งเดียว (haploidentical donor) ส่วนใหญ่ผู้บริจาคมักเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน หรือพ่อแม่ลูก
Sources of stem cells

เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถเก็บแยกเซลล์ต้นกำเนิดได้จาก

 • ไขกระดูก
 • กระแสเลือด
 • รกของเด็กแรกเกิด

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด  (Stem cell) สามารถรักษาโรคหรือภาวะอะไรได้บ้าง

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดโดยใช้เซลล์ของตนเอง สามารถใช้ในการรักษา

 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว (multiple myeloma)
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (lymphoma)
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia)
 • โรคภูมิคุ้มกันผิดปกติบางชนิดที่มีความรุนแรงมาก จนการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดโดยใช้เซลล์ของผู้บริจาค สามารถใช้ในการรักษา

 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (lymphoma)
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia)
 • ไขกระดูกฝ่อ (aplastic anemia)
 • โรค paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)
 • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (severe combined immune deficiency: SCID)
 • โรค Wiskott-Aldrich syndrome ซึ่งเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดที่สามารถ- ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • โรค pure red cell aplasia
 • โรค amegakaryocytosis/congenital thrombocytopenia
 • โรคธาลัสซีเมีย
 • โรคโลหิตจางชนิด sickle cell (sickle cell anemia)
 • โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก (inherited metabolic disorders)
 • โรค myelodysplastic syndrome ซึ่งเป็นโรคที่มีความผิดปกติของการสร้าง เม็ดเลือดในไขกระดูก
S__71319569
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) มีวิธีการอย่างไร​

ก่อนเข้ารับการรักษา ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินความพร้อมและเตรียมตัว โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม รวมถึงแผนการรักษาก่อนการปลูกถ่าย ไม่ว่าจะเป็นการให้ยาเคมีบำบัดและ/หรือการฉายแสง

เมื่อเริ่มการรักษา ผู้ป่วยจะต้องนอนพักรักษาตัวในห้องปลอดเชื้อแบบพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ จากนั้นผู้ป่วยจะได้รับยาเคมีบำบัดและ/หรือการฉายแสงเพื่อทำลายเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย (มีผลต่อเซลล์ปกติอื่นๆ ด้วย)

เมื่อได้รับยาเคมีบำบัดและ/หรือการฉายแสงแล้ว ผู้ป่วยจะได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดทางหลอดเลือดดำใหญ่ โดยช่วงเวลาที่เหลือจะเป็นการพักฟื้นให้ไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิดทำงาน ระยะนี้ผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

Mirastemcells a stemcell2
ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell)
 • ภาวะติดเชื้ออย่างรุนแรงจากภูมิต้านทานต่ำในช่วงของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
 • ภาวะร่างกายต่อต้านเซลล์ต้นกำเนิดที่ได้รับ ซึ่งมักพบในผู้ป่วยที่ได้รับเซลล์ต้นกำเนิดจากผู้บริจาค หรือเกิดภาวะร่างกายปฏิเสธเซลล์ต้นกำเนิดที่ได้รับ ซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย
 • ผลจากการได้รับยาเคมีบำบัดขนาดสูง ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย และอาจมีอันตรายถึงชีวิต

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
และบริการพิเศษจากเรา