IMMUNE SYSTEM & NK CELL

ระบบภูมิคุ้มกัน
nk call mira

ระบบภูมิคุ้มกัน (IMMUNE SYSTEM) คือระบบการป้องกันตามธรรมชาติ (สร้างขึ้นจากเนื้อเยื่อ,เซลล์,อวัยวะ และ โมเลกุล) ซึ่งเป็นโครงสร้างแลกระบวนการทางชีวภาพต่างๆ ภายในร่างกายทำหน้าที่ช่วยป้องกันโรค ส่งผลให้ร่างกายของคนเรา สามารถป้องกันตัวเอง, ต่อต้านโรคต่างๆผ่านางระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย แบ่งได้เป็น 2 ชนิด

1. Innate immunity เป็นระบบภูมิคุ้มกันทีมีมาแต่กำเนิดแบบไม่จำเพาะเจาะจง ซึ่งจะรวมถึง NKcell, ผิวหนัง, macrophages, granulocytes, และ monocytes.

2. Adaptive immunity เป็นระบบภูมิคุ้มกันที่ได้รับภายหลัง

ความสำคัญของภูมิคุ้มกัน

เมื่อระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดี ก็เปรียบเสมือนมีกองทัพที่พร้อมจะปกป้องคุณ, จากการรุกรานที่พยายามจะฆ่าหรือทำลาย, ทั้งเซลล์หรือแม้กระทั่งอวัยวะของคุณ ระบบการป้องกันตามธรรมชาติจะต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆเช่น แบคทีเรีย ไวรัส และเซลล์มะเร็ง เพื่อคงสุขภาพที่ดีเอาไว้ให้คุณ

บางครั้งเชื้อโรคเหล่านี้อาจทีขนาดเล็ก(เช่น ไวรัส) และต้องการเซลล์ที่จะต่อสู้ (ทหาร) เพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคเหล่านั้น หรือบางครั้ง เชื้อโรคที่เราพบอาจมีขนาดใหญ่ (เหมือนก้อนเนื้องอก) และจำเป็นที่จะต้องใช้ทหารทั้งกองทัพเพื่อที่จะฆ่ามัน

เมื่อใดที่คุณมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งก็เปรียบเสมือนมีกองกำลังส่วนตัว เหมือนคุณมีการป้องกันที่ดีจากการโจมตีของการติดเชื้อ, โรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ

nk cellคืออะไร
NK Cell คืออะไร

NK Cells หรือ Natural Killer Cells เปรียบเสมือน กองกำลังทหารในระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดแบบไม่จำเพาะเจาะจงของร่างกาย ซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง หรือ “lymphocyte” เซลล์เหล่านี้นับว่าเป็นกุญแจสำคัญในระบบภูมิคุ้มกัน เหมือนด่านหน้าในการต่อสู้ป้องกันเซลล์แปลกปลอมที่เป็นอันตราย

ในช่วงเวลาปกติ ในร่างกายจะมี NK Cells อยู่ประมาณ 2,000-5,000 ล้านเซลล์ เมื่อมีเซลล์แปลกปลอมรุกล้ำเข้ามา NK Cells จะรู้ได้ทันทีและเป็นเหมือนกองทหารที่คอยปกป้อง พร้อมเคลื่อนเข้าไปเผชิญหน้ากับเซลล์แปลกปลอมเหล่านั้นภายใน 24 ชั่วโมง ทันทีที่เคลื่อนเข้าไปถึงนั้นจะเกิด 2 สิ่งด้วยกัน

1) NK Cell จะจัดการกับเซลล์แลปกปลอม โดยสร้างปฎิกิริยาลูกโซ่ซึ่งเป็นการฆ่าเซลล์แปลกปลอมได้โดยตรง ( เราเรียกว่า cytotoxicity – “cyto” คือ เซลล์ และ “toxicity” คือ การฆ่า)

2) NK Cell จะทำงานไปพร้อมกับการปล่อยสารโปรตีนในกระแสเลือดที่เรียกว่า Cytokine (“cyto” คือ เซลล์ และ “Kine” คือ การเคลื่อนที่) Cytokine คือ ผู้ส่งสาร ที่เรียกเซลล์อื่นๆในระบบภูมิคุ้มกันมาช่วย NK Cells ฆ่าเซลล์แปลกปลอม (หรือช่วยป้องกันการโตของเนื้องอก)

NK cell เป็นส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดซึ่งผลิตออกมาจากไขกระดูก และถือว่าเป็น lymphocyte หรือเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งบทบาทสำคัญของ NK Cell มี 2 ประการคือเป็นภูมิคุ้มกันที่คอยเฝ้าระวังโรคมะเร็งและจดจำการติดเชื้อจากไวรัส

สาร Cytokines เช่น interferon จะถูกสร้างโดย activated NK cells, activate CTL และ helper T-cells responses โดยสาร Cytokines จะเป็นตัวควบคุมการตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจง (adaptive immune) และรักษาสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้น NK cell จึงเป็นตัวชี้วัดสำคัญ ที่จะดูแลรักษาและปกป้องสุขภาพที่ดีของคุณไว้

ระบบภูมิคุ้มกัน NK Cell ทำงานอย่างไร

การทำงานของ NK Cell หรือที่เราเรียกว่า NK Cell Activity เป็นตัวชี้วัดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับเซลล์แปลกปลอมที่เป็นอันตราย รวมทั้งช่วยให้แพทย์ประเมินความแข็งแกร่งของระบบภูมิคุ้มกันของคุณในการต่อสู้กับการติดเชื้อหรือเซลล์มะเร็ง NK Cell Activity เป็นค่าที่สะท้อนถึงจำนวนปัจจัยและโรคต่างๆเช่นในคนที่มีความเครียดสูง, นอนไม่หลับ หรือมีภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสม ก็จะมีค่า NK Cell Activity ระดับต่ำ โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุการมีค่า NK Cell Activity ระดับต่ำ ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นจากโรคติดเชื้อและโรคอื่นๆตามมา

การวัดค่า NK Cell Activity นับเป็นสิ่งสำคัญเหมือนการตรวจค่าเลือดอื่นๆซึ่งจะทำให้การตรวจวัดค่าเลือดสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ถ้าคุณเป็นโรคหรือมีความเจ็บป่วยอยู่ การวัด NK Cell Activity อาจจะไม่สามารถระบุถึงชนิดของโรคได้ แต่อย่างไรก็ตามค่านี้จะช่วยให้แพทย์ตัดสินใจที่จะตรวจสอบคุณเพิ่มเติมเพื่อให้รู้ถึงโรคเหล่านั้น

ในร่างกายของมนุษย์ มีเซลล์ที่ผิดปกติมากกว่า 5,000 เซลล์ อย่างเช่น เซลล์มะเร็ง ซึ่งมีการเติบโตและตายไปในทุกๆวัน NK Cell คือเซลล์ชนิดเดียวเท่านั้นที่จะสามารถจดจำและจู่โจมเซลล์มะเร็งต่างๆซึ่งจะช่วยยับยั้งการโตขึ้นของเซลล์มะเร็งและป้องกันการกลับซ้ำ ความสำคัญและความสัมพันธ์ของ NK Cell และโรคมะเร็งมีข้อมูลมานานแล้ว

การตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน NK Cell ในร่างกาย

Immunity NK Test คือ เทคโนโลยีการตรวจเลือดครั้งแรกในหลอดทดลอง ซึ่งสามารถวัดจำนวน IFN-gramma ที่หลั่งออกมาโดย NK Cell หลังจากการกระตุ้น ค่านี้จะช่วยประเมินความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดแบบไม่จำเพาะเจาะจง, ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสและต่อต้านเซลล์มะเร็ง

*การทำงานของ NK Cell เปรียบเสมือนด่านแรกของการป้องกัน, โดยการต่อต้านการรับเชื้อไวรัสรวมทั้งเซลล์มะเร็งชนิดใหม่ๆและรับหน้าที่ในการทำลายเซลล์มะเร็ง Immunity NK Test ผ่านการอนุมัติโดย The MFDS (Ministry of Food and Drug Safety) October,2012(12-1357) และได้การยอมรับในฐานะ Novel Health Technology หลังผ่านการประเมินโดย NECA (National Evidence-based healthcare Collaborating Agency June, 2014

NK Cell-02
NK Cell-03

ใครบ้างที่ควรวัดระดับภูมิคุ้มกัน NK Cell

– คนที่มีสุขภาพดีที่ต้องการตรวจติดตามการทำงานของภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดแบบไม่จำเพาะเจาะจงของตนเอง
– คนที่มีการติดเชื้อบ่อยครั้ง
– คนที่ต้องสัมผัสกับฮอร์โมนหรือมลพิษจากสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลายาวนาน
– คนที่มีภาวะอ่อนล้าเรื้อรัง
– คนที่มีประวัติการสูบบุหรี่อย่างหนัก

เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายคุณ ด้วย NK Cell Therapy

สำหรับผู้ที่มีข้อบ่งชี้ถึงการทำงานของ NK Cell Activity ในระดับต่ำกว่าค่าปกติ (100-250) การทำงานของ NK Cell ที่มีค่าต่ำนั้น อาจมีสาเหตุมาจากเงื่อนไขที่เกี่ยวกับภาพ หรือเป็นสัญญาณจากโรคในระยะเริ่มต้น ดังนั้นจึงควรปรับปรุงและเสริมภูมิต้านทานของคุณ และผู้ที่มีข้อบ่งชี้ถึงการทำงานของ NK Cell Activity ในระดับปกติ (250-500) ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจที่จะรักษาสภาวะที่ดีนี้ไว้ให้คงอยู่กับคุณ

Immunity booster เป็นสารสกัดจากพืชทางธรรมชาติ ที่มีงานวิจัยรองรับในด้านเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน, ยับยั้งการเจริญของเนื้องอกและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์และการเจริญเติบโตของเซลล์ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับร่างกายที่แข็งแรงผลิตและควบคุมคุณภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีสารเคมีเจือปน จึงปลอดภัยเหมาะสำหรับ

– กลุ่มคนที่มีภาวะเครียดและวิตกกังวล นอนไม่หลับ พักผ่อนน้อย
– ผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกัน และเพิ่มพลังให้ร่างกายแข็งแรง
– เสริมการรักษาโรคมะเร็ง โดยช่วยลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาเคมีบำบัด มีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้เห็ด Agaricus อาจลดบางส่วนของผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดรวมทั้งความอ่อนแอและการสูญเสียความอยากอาหาร
– ภาวะคอเลสเตอรอลสูง
– ภาวะเส้นเลือดอุดตัน ช่วยลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง
– ภาวะตับอักเสบเรื้อรัง
– ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ
– ป้องกันกระดูกอ่อนแอ (โรคกระดูกพรุน)
– ป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร
– ฯลฯ

ระบบภูมิคุ้มกัน​ - 4

TCELS – เซลล์บำบัด รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความที่น่าสนใจ

Critical Review ‘NK Cell in Therapy of Cancer’
(University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA)

NK Cell and Colon Cancer
(The Journal of Immunology, https://www.jimmunol.org)

Review ‘NK cell-based immunotherapy for malignant diseases’
(Cellular & Molecular Immunology, 2013/10, 230–252)

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
และบริการพิเศษจากเรา